Yhdysvanhempien tehtävä Tulosta

- Toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojan ja oppilaiden vanhempien välillä.

- Koota ensityökseen 3-luokalla vanhempien yhteystiedot (erityisesti sähköposti!) tulevaa yhteydenpitoa varten (huom. koulu ei voi henkilötietolainsäädännön vuoksi luovuttaa vanhempien yhteystietoja vanhempainryhmien eikä vanhempainyhdistyksen käyttöön). Mallipohja-luokkien vanhempien yhteystiedot.xls

-  Koordinoida vanhempainryhmän toimintaa, järjestää vanhempainryhmän kokoukset ja kutsua tarvittaessa koolle kaikki luokan vanhemmat päättämään yhteisistä asioista (kokouskutsussa tulee ilmoittaa ne asiat, joita aiotaan yhteisesti käsitellä).

 - Toinen yhdysvanhemmista toimii vanhempainkokousten puheenjohtajana, toinen sihteerinä. Yhdysvanhemmat huolehtivat siitä, että kaikki saavat tiedon tehdyistä päätöksistä. Päätökset on hyvä koota luokan kansioon, jolloin tieto siirtyy luontevasti seuraavalle vanhempainryhmälle.

- Järjestää yhteistyössä muun vanhempainryhmän ja luokanvalvojan kanssa yhteisiä vanhempien ja luokan juhlia, retkiä, tapaamisia jne. innokkuuden mukaan (esim. pikkujoulut tai kaamosjuhlat ja erilaiset ulkoilutapahtumat yms.).

- koordinoida SYK:n perinteeseen kuuluvien leirikoulujen järjestestelyjä vanhempien puolesta yhdessä opettajan kanssa.

- huolehtia opettajan sekä alaluokilla isosiskojen ja -veljien muistamisesta jouluisin/keväisin.

- raportoida vuosittain vanhempainyhdistykselle luokan vanhempainryhmän toiminnasta ja erikseen syysmarkkinoista.

- Ylläpitää luokan vanhempien yhteystietoja, säilyttää luokan vanhempaintoimintaan liittyvät aineisto, ja toimittaa kertynyt vanhempainryhmän aineisto (esim. luokan kansiossa) seuraaville yhdysvanhemmille.

- Osallistua luokan vanhempaintoimintaan aktiivisena toimijana oman yhdysvanhemmuuden jälkeenkin:-)