Hallitus Tulosta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, mikäli rehtori ei ole hallituksen vuosikokouksessa valittu jäsen.

Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikaudet alkavat ja päättyvät vuosikokouksiin. Hallituksen jäsenistä, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


(Säännöt kokonaisuudessaan kohdassa "Säännöt")

 
 HALLITUS 2020 - 2021
Nimi
Rooli
Puhelin
Sähköposti
Kenrick Bingham
Sihteeri
 
kenny (at ) iki.fi
Kari Elomäki
Puheenjohtaja
040 557 5004
ke (at) iki.fi
Nora Kari
Syysmarkkinat
 
nora.kari (at) hotmail.com 
Suvi Kemppainen


suvi (at) suvikemppainen.fi
Johanna Ant-Wuorinen
Opettajajäsen

johanna.ant-wuorinen (at) syk.fi
Outi Nieminen

 
outi.nieminen (at) pp.inet.fi
Jukka Niiranen
Vararehtori, perusopetuksen rehtori
041 533 5164
jukka.niiranen (at) syk.fi
Mikko Oikarinen
Rahastonhoitaja, www-vastaava
0400 946 329
mikko (at) oikarinen.net
Birgitta Kursi
 

birgittakursi (at) gmail.com
Janne Vuorenmaa


janne.vuorenmaa (at) gmail.com
Janne Sarvikivi

 
janne.sarvikivi (at) kolumbus.fi


 

 
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin asioissa, joita haluat edistää vanhempainyhdistyksen kautta.