Hallitus Tulosta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, mikäli rehtori ei ole hallituksen vuosikokouksessa valittu jäsen.

Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikaudet alkavat ja päättyvät vuosikokouksiin. Hallituksen jäsenistä, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

(Säännöt kokonaisuudessaan kohdassa "Säännöt")

 

HALLITUS 2017 - 2018

Kari Elomäki (puheenjohtaja), kariel(at)sci.fi

Timo Poijärvi (varapuheenjohtaja), timo.poijarvi(at)gmail.com

Sini Kangas (sihteeri), sini.h.kangas(at)gmail.com

Katariina Lokki (opettajajäsen), katariina.lokki(at)syk.fi

Outi Nieminen, outi.nieminen(at)pp.inet.fi

Jukka Niiranen (vararehtori), jukka.niiranen(at)syk.fi

Mikko Oikarinen (rahastonhoitaja), mikko(at)oikarinen.net

Anna Ruskokivi-Kanerva, annark1(at)me.com

Anne Salomaa, salomaa(at)me.com

Janne Sarvikivi, janne.sarvikivi(at)kolumbus.fi

Annemari Untamala, annemari.untamala(at)edu.hel.fi

Marko Varama (syysmarkkinavastaava, tiedotus), varama(at)upseeriliitto.fi

 

Ota yhteyttä hallituksen jäseniin asioissa, joita haluat edistää vanhempainyhdistyksen kautta.