Hallitus Tulosta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kahdeksan (8) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun rehtorilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksessa, mikäli rehtori ei ole hallituksen vuosikokouksessa valittu jäsen.

Puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Toimikaudet alkavat ja päättyvät vuosikokouksiin. Hallituksen jäsenistä, lukuun ottamatta puheenjohtajaa, on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa ja erottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


(Säännöt kokonaisuudessaan kohdassa "Säännöt")

 
 HALLITUS 2018 - 2019
Nimi
Rooli

Sähköposti
Kenrick Bingham
Sihteeri
 
Kari Elomäki
Puheenjohtaja
 
Nora Kari
Syysmarkkinat
 
Suvi Kemppainen


Katariina Lokki
Opettajajäsen

Outi Nieminen

 
Jukka Niiranen
Vararehtori
 
Mikko Oikarinen
Rahastonhoitaja, www-vastaava
0400 946 329
Timo Poijärvi
Varapuheenjohtaja

Anna Ruskokivi-Kanerva


Janne Sarvikivi

 
Annemari Untamala

 
Marko Varama
Syysmarkkinat

 
Ota yhteyttä hallituksen jäseniin asioissa, joita haluat edistää vanhempainyhdistyksen kautta.