Jäsenyys ja jäsenmaksu Tulosta

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun oppilaiden vanhemmat ja huoltajat, opettajat, henkilökunnan jäsenet tai muutoin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt (säännöt 3§).

Tavoitteemme on, että koulun jokaisen oppilaan perheestä olisi ainakin yksi vanhempi yhdistyksen jäsenenä.

Yhdistyksen jäsenmaksu lukuvuonna 2017-2018 on 20€.  Jäseneksi voi liittyä koska tahansa.

Jäsenmaksutuotoilla tuetaan koulun harrastus- ja kerhotoimintaa, mahdollistetaan yhdistyksen stipendien jakaminen, tuetaan luokkien vanhempainryhmien toimintaa sekä järjestetään oppilaiden vanhemmille yhteisiä tilaisuuksia.

Jäsenmaksun voi maksaa tilille:

SYK:n Vanhempainyhdistys

FI21 1299 3000 0901 10
Viite: 2021993