Varoja kerätään oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseen Tulosta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä jäsenmaksuja sekä järjestää rahavarojen kartuttamiseksi tarkoitettuja tapahtumia ja arpajaisia sekä pyrkiä saamaan varoja julkisista avustuksista (säännöt 1§).

Yhdistys kerää varoja pääasiassa kahdella tavalla: jäsenmaksuilla ja erityiskeräyksillä. Jäsenmaksut kerätään syksyisin. Erityiskeräykset järjestetään keväisin ja niillä on määrätty kohde. Viime vuosina on kerätty varoja mm. pihan leikki- ja urheluvälineiden uusimiseen, oppilaiden kansainväliseen toimintaan ja kerhotoiminnalle.

Yhdistykselle tarkoitetut lahjoitukset voi tehdä tilille:

SYK:n Vanhempainyhdistys

FI21 1299 3000 0901 10

Viestikenttään: Oma_Nimi (tai anonymiteettitoive) ja mahdollinen toive lahjoituksen kohteesta.

Suuremmista lahjoituksista toivomme saavamme kirjeen hallitukselle.