Toiminta

Vanhempien panos näkyy suoraan luokkien arjessa

Vanhempainyhdistyksen toiminnan perustyön tekevät sen yksittäiset jäsenet – oppilaiden vanhemmat – luokkien vanhempainryhmissä. Kodin ja koulun yhteistyön merkitys kiteytyy arjen koulutyön mutkattomuuden ja antoisuuden kautta. Luokissa vanhempaintoimintaan osallistuu vuosittain 1/3 perusopetusluokkien oppilaiden perheistä. Koska osallisuus vanhempainryhmissä kiertää, kaikki perheet ottavat vastuun vanhempienryhmien toiminnasta pari kertaa perusopetuksen aikana – ja osa perheistä vielä lukiossakin.

Yhdistys käynnistää yhdessä luokanvalvojien kanssa vanhempien ryhmien toiminnan heti 3-luokan ensimmäisillä viikoilla ja organisoi em. toimintaa tukevat luokkien yhdysvanhempien ja koko koulun vanhempien yhteiset tapahtumat sekä kerää varoja toiminnalle.

Vuosittain tärkein kaikkien vanhempien, oppilaiden ja opettajien kohtaamispaikka on Syysmarkkinat. Tämä koko koulun yhteinen tapahtuma mahdollistaa luokkien sisäisen yhteistoiminnan kehittämisen, koulun yhteishengen kohottamisen sekä luokkien leirikoulu- yms. varojen kartuttamisen. Yhdistys järjestää tapahtuman puitteet.

SYK:n hyvä yhteishenki niin oppilaiden ja opettajien välillä kuin heidän kesken on silmin nähtävää. Yhteisölliseen toimintaan panostamisen rinnalla − ja erityisesti sen vuoksi − SYK:n opetus- ja toimintakulttuuri korostaa yksilöiden omaa vastuuta tekemisistään ja kehityksestään sekä rakentavasta roolistaan omissa verkostoissaan. Vanhempainyhdistys haluaa myös innostaa henkilökohtaisen aktiivisuuden ja hedelmällisen yhteistyön suuntaan ja jakaa siksi vuosittain joukon näiden arvojen stipendejä oppilaille.

SYK:ssa toimii itsenäisesti parikymmentä kerhoa ja harrastusryhmää ja niiden puitteissa lukuisia alaryhmiä. Ryhmien perustoiminta rahoitetaan erikseen, mutta vanhemmat tukevat vuosittain näiden ryhmien toimintaa sekä vapaaehtoisella työpanoksellaan että myös taloudellisesti. Yhdistys jakaa vuosittain tukea harrastustoiminnalle noin puolet budjetistaan.

Lukuvuoden aikana järjestetään SYK:n eri luokilla ja eri kerhoissa satoja tapaamisia ja tapahtumia, joissa vanhemmat ovat toimivia osapuolia. Tämä on ainutlaatuista vanhempien aktiivisuutta suomalaisessa koulumaailmassa.

Kiitos tästä kuuluu kaikille SYK:n oppilaiden vanhemmille!

Yhdistyksen hallitus ja muut yhdistyksen puitteissa toimivat ryhmät tukevat ensisijaisesti luokkien, kaikkien vanhempien yhteisten ja koulun kerhojen toimintaa. Tämän rinnalla toteutetaan yhdistyksen ja koulun sekä yhdistyksen ja sen muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa sekä yhdistyksen sisäisen toiminnan kehittämistä.