Yhdysvanhempien tehtävät

Yhdysvanhempien tehtävät

 • Toimia yhteyshenkilöinä luokanvalvojan ja oppilaiden vanhempien välillä.

 • Koota ensitöikseen 3-luokalla vanhempien yhteystiedot (erityisesti sähköposti!) tulevaa yhteydenpitoa varten. (Huom. Koulu ei voi henkilötietolainsäädännön vuoksi luovuttaa vanhempien yhteystietoja vanhempainryhmien eikä vanhempainyhdistyksen käyttöön).
  Mallipohjia: yhteystietolista_pohja_tulostettava_3_kpl.pdf, yhteystietolista_pohja.xls, Mallipohja-luokkien vanhempien yhteystiedot.xls

 • Koordinoida vanhempainryhmän toimintaa, järjestää vanhempainryhmän kokoukset ja kutsua tarvittaessa koolle kaikki luokan vanhemmat päättämään yhteisistä asioista (kokouskutsussa tulee ilmoittaa ne asiat, joita aiotaan yhteisesti käsitellä).

 • Toinen yhdysvanhemmista toimii vanhempainkokousten puheenjohtajana, toinen sihteerinä. Yhdysvanhemmat huolehtivat siitä, että kaikki saavat tiedon tehdyistä päätöksistä. Päätökset on hyvä koota luokan kansioon, jolloin tieto siirtyy luontevasti seuraavalle vanhempainryhmälle.

 • Järjestää yhteistyössä muun vanhempainryhmän ja luokanvalvojan kanssa yhteisiä vanhempien ja luokan juhlia, retkiä, tapaamisia jne. innokkuuden mukaan (esim. pikkujoulut tai kaamosjuhlat ja erilaiset ulkoilutapahtumat yms.).

 • Koordinoida SYK:n perinteeseen kuuluvien leirikoulujen järjestestelyjä vanhempien puolesta yhdessä opettajan kanssa.

 • Huolehtia opettajan sekä alaluokilla isosiskojen ja -veljien muistamisesta jouluisin/keväisin.

 • Raportoida vuosittain vanhempainyhdistykselle luokan vanhempainryhmän toiminnasta ja erikseen syysmarkkinoista.

 • Ylläpitää luokan vanhempien yhteystietoja, säilyttää luokan vanhempaintoimintaan liittyvät aineisto, ja toimittaa kertynyt vanhempainryhmän aineisto (esim. luokan kansiossa) seuraaville yhdysvanhemmille.

 • Osallistua luokan vanhempaintoimintaan aktiivisena toimijana oman yhdysvanhemmuuden jälkeenkin. :-)