Vanhempainryhmät

Vanhempien toiminta luokissa on luo vanhempainyhdistyksen perustan

Luokkien vanhempainryhmät ovat SYK:n vanhempaintoiminnan perusta. Toiminta alkaa heti 3-luokalta ja jatkuu parhaimmillaan lukion loppuun asti. Ryhmien toimintaa koordinoivat luokkien yhdysvanhemmat. Vanhempien jäsenyys ryhmässä ja vetovastuu ryhmien toiminnasta kiertää vuosittain.

Jokaisen oppilaan vanhemmat sijoitetaan peruskouluvuosien aikana kahden lukuvuoden vanhempainryhmään. Tämän järjestelyn seurauksena kukin vanhempi kantaa aktiivisen vastuun vanhempaintoiminnasta lapsensa ainakin yhden peruskouluvuoden aikana. Näin kukaan ei joudu liian pitkään vastuuseen ja toisaalta uudet ihmiset tuovat mukanaan uusia ideoita.

Vanhempainryhmä valitsee keskuudestaan kaksi henkilöä eli yhdysvanhemmat. Kunkin lukuvuoden yhdysvanhempien sähköpostiosoitteet ilmoitetaan vanhempainyhdistyksen sihteerille. Yhdysvanhempien kautta hallitus keskustelee yhdistystason toiminnasta luokkien kanssa.

Kaikkien luokkien yhdysvanhemmat tapaavat 3 kertaa vuodessa Vanhempainraadissa, jossa puidaan mm. koulun yleisistä asioita, tehdään aloitteita sekä jaetaan kokemuksia luokkien ja luokkatasojen välillä.